Filo Kasko & Sigorta Nedir?

Çok sayıda araca sahip olan kuruluşlar filo kasko sigortası yaptırmaktadır. Bunun için sigorta şirketleri çok deneyimli bir ekiple risk değerlendirmesi yaparlar ve en uygun filo kasko sigortası teklifi hazırlarlar.

Bu şekildeki filo kasko sigortaları için sigorta şirketleri, 2013 yılı Nisan ayı başında yapılan ve yürürlüğe giren genel şartlardaki değişikliklere göre, dört çeşit kasko sigorta teklifi sunmaktadır. Burada önemli olan alınacak güvencelerin doğru ve yerinde belirlenmesidir. Güvencelerin sayısı ne kadar çoğalırsa filo kasko sigortası primi de o derece yüksek çıkacaktır.

Bir kasko sigortası temelinde şu güvenceleri sunmaktadır:

Aracın çarpışması: Araç hareket halindeyken, karayolu veya demiryolunda motorlu veya motorsuz bir araç ile çarpışırsa bundan doğacak hasarlar güvence altındadır.

Aracın çarpması: Araç hareket halindeyken veya park durumunda iken, eğer bu araca sabit ya da hareketli bir cisim çarparsa, ya da bu araç sabit ya da hareketli bir cisme çarparsa bu durumdan doğacak hasarlar güvence altındadır. Burada önemli olan kazanın araç sürücüsünün kontrolu dışında meydana gelmiş olmasıdır.

Üçüncü kişilerin verdikleri zararlar: Üçüncü kişilerin kötü niyetli davranışları sonucu araçta meydana gelen hasarlar güvence altındadır. Kendi hareketlerini kontrol edemeyen birinin yarattığı hasarlar da güvence altındadır.

Aracın yanması: Araç bir şekilde yanmışsa bu durumdan doğan hasarlar güvence altındadır.

Aracın çalınması: Aracın kendisi veya bazı parçaları çalınmış ise bu şekilde ortaya çıkan zararlar güvence altındadır.

İşte bu sayılan güvenceleri sağlayan bir sigorta kasko sigortasıdır. Ama bu güvencelerden sadece birini veya birkaçını sağlayan sigorta çeşidi dar kasko sigortasıdır. Bu temel güvenceler yanında yine genel şartlarda sayılan ilave güvencelerden biri veya bir kaçını daha sağlayan sigorta çeşidi genişletilmiş kasko sigortasıdır.

Nihayet bütün temel güvenceler yanında bütün ilave güvencelerin de hepsini birden sağlayan sigorta çeşidi tam kasko sigortasıdır.

Ancak filo kasko sigortaları genelde bu sayılanlardan tam kasko sigortası şeklinde yapılmaktadır. Çünkü filodaki araçlar, şirketlerin faaliyet şekillerine göre farklı kişiler tarafından kullanılabilir. Yine şirketlerin faaliyetleri paralelinde araçlar çok farklı alanlarda kullanılıyor olabilir.

Ayrıca normal bir araca göre gün içindeki kullanım süresi çok daha yoğun olabilir. Bütün bu durumlar beraberinde kaza yapma riskini, çalınma ve bir şekilde zarar görme riskini arttırmaktadır. Bu yüzden de kaçınılmaz olarak bütün temel ve ilave güvenceleri barındıran tam kasko şekli tercih edilmektedir.

Aslında bir araç filosuna sahip rent a car şirketleri için filo kasko sigorta yapılırken daha farklı yöntemler de izlenmektedir. Örneğin plaka bazlı kasko sigorta yönteminde filodaki bütün araçlar tek tek sigortalanır. Ya da filodaki araçlara sadece zorunlu trafik sigortası yapılır, araç kirlanırken müşterinin isteğine göre kasko sigorta yapılır.

Bir başka filo kasko sigortalama yöntemi ise stop-loss kasko denilen yöntemdir. Burada filodaki bütün araçlar için toplam bir teminat tutarı üzerinden filo kasko sigorta yapılır. Ödenen hasarların toplam teminat tutarını aştığı noktada hasar ödemeleri kesilir.

Filo kasko sigortalarını, genelde çalışanlarına araç tahsis eden büyük kuruluşlar, büyük nakliye kuruluşları, araç kiralama şirketleri gibi firmalar yaptırmaktadır.

Hangi yöntem izlenirse izlensin, filo kasko sigortasını ucuza getirmenin yolu, şirketin faaliyet şekline göre, hangi güvencelere gereksinim duyulduğunun doğru tesbit edilmesidir.

Elbette alınacak güvenceler yanında talep edilecek teminat tutarları da filo kasko sigortanın fiyatını etkileyecek bir faktördür. Ancak kasko fiyatını düşürmek için de teminat tutarını düşük tutmanın ve filodaki araçları eksik güvenceli bırakmanın bir anlamı yoktur.

Filo kasko sigortası hakkında daha fazla bilgi almak isteniyorsa ya da bir filo kasko sigortası yaptırılacaksa, hepsigorta.com web sitesi çalışanları ve yöneticileri yanınızda olacaktır.