Nakliyat Sigortası nedir? Kimlere yapılır? Ne teminatlar verir?

Nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; ayrıca ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara teminat vermektedir. Nakliyat sigortası kapsamında sunulan geniş seçenekler en ekonomik olacak şekilde hazırlanmıştır. .

Nakliyat Sigortası Çeşitleri;

Bir malın taşıma aracı ile taşıması esnasında oluşabilecek kaza veya kazaya bağlı olarak zararları nakliyat sigortası teminatları altına alır.

Değerli eşyaların bir taşıma aracı ile taşınması esnasında karşılaşabilecek zararları teminat altına alır.

  1. Tekne & Makine Sigortası
  2. Tekne Harp & Grev Sigortası
  3. Tekne Kira Kaybı Sigortası
  4. Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası
  5. Balıkçı Tekneleri Sigortası
  6. Anadolu Sigorta Yat Asistans Hizmeti
  7. Tekne / Yat İnşa Sigortası
Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası
Uluslararası anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde güvence altına alır.
Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası
Kapalı kasa araçlarla yurtiçinde karayolu taşımacılığı yapan firmaların poliçede belirtilen şartlarda karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alır.
Nakliyat Aracısı Sorumluluk
Nakliyata aracılık yapan kişinin aracılık yapması sebebiyle yük sahibine karşı olan sorumluluğunu poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alır.
Depocu Yasal Sorumluluk
– Poliçede belirtilen şartlar çerçevesinde depoların sınırları çerçevesinde gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zararları teminat altına alır.
Nakliyat Branşına Bağlı Sorumluluk Sigortaları Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası Nakliyat sigortaları, hem sizi hem işinizi hem de müşterilerinizi korur.