Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası (Senedi) ile sigorta şirketi, sigortalının "kefili" olmakta ve sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

Kefalet Sigortası (Senedi), bankaların düzenlemiş olduğu teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.

Değişen piyasa koşulları ve artan riskler, sigortacılıkta da yenilikleri beraberinde getirirken, sağladığı maliyet avantajları ve diğer unsurlarla birlikte Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Kefalet Sigortası, ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir.

Hazine Müsteşarlığı (2014a) tarafından yayımlanan, "Kefalet Sigortası (Senedi) Genel Şartları" ve Resmi Gazete’de (2014b) de yayınlanan Sigorta Branşlarına İlişkin 2007/01 no’lu Tebliğ'e ek olarak, 30261 sayılı Resmi Gazete’de (2017) "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmış ve bu şekilde Kefalet Sigortasının (Senedi) yasal altyapısı oluşmuştur

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. ve 34. maddelerinde değişiklik yapılarak firmaların kamu ihaleleri dâhil olmak üzere tüm ihalelerde teminat olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini ihale makamlarına vermeleri mümkün kılınmıştır.

Ülkemizde yasal altyapısı uygun hale getirilmiş ve teminat türleri tanımlanmış olan bu ürünün uygulaması ve muhtemel etkileri Türk finansal kesimi için önem arz etmektedir. Başta bankacılık sektörü olmak üzere ilgili tüm paydaşlara etkisi olacaktır.

İhalelere katılım için geçici, kesin ve avans kefalet senedi olmak üzere 3 çeşit kefalet senedi düzenlenmektedir.

Kefalet Senedi Nasıl Alınır?

Teminat senedi almak isteyen şirketler, online başvuru formunu doldurarak kefalet sigortası başvurusunu yapabilir. Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket gerekli bilgiler ile birlikte hesap özetleri, bilanço vb. olmak üzere şirketine ait finansal dokümanları yükleyerek başvurusunu tamamlayabilir.

Finansal incelemelerden sonra varsa taleplerini ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenler.

Talep onaylandıktan sonra, lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenlenir.

Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse, lehdarın talebi üzerine Sigorta şirketi devreye girer.

Kefalet Senedinin Faydaları ?

Firmalar için kredi limitlerinin oldukça önemli olduğu günümüzde kefalet senetleri özel sektörün ihtiyacını karşılamak üzere alternatif bir üründür.

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte, firmaların bankalardaki kredi limitlerini etkilememektedir.